2015. gada 1. augusts - L&E Penēžu laulību ceremonija un svinības atpūtas vietā "Raudiņi"